DEELNEMERSREGLEMENT, INFORMATIE EN WENKEN.  (english version below)

 
● REGELS VOOR AANMELDING NIEUWE DEELNEMERS, TOELATING EN BALLOTAGE

!!!  Voor aanmelding en ballotage neem contact op met Erna Kuik, zeegroet@xs4all.nl , maar lees eerst onderstaande regels goed door. !!!

Voor deelname als kunstenaar aan de kunstmarkten van ArtAmsterdam-Spui dien je een ballotage te doorlopen. 
De procedure bestaat uit de volgende stappen:

1. EERSTE BEOORDELING
De eerste beoordeling wordt gehouden door de bestuursleden van de stichting en is alleen op afspraak. Deze afspraak zal altijd op een zondag vallen en plaatsvinden op het Spui te Amsterdam.
De aspirant-deelnemer brengt ten minste vijf recente werkstukken naar het Spui, en levert deze in bij de organisatie. 
Het bestuur zal het werk met deskundige aandacht bekijken en beoordelen. Deze eerste beoordeling duurt ongeveer een uur. 
De aspirant-deelnemer is hierbij niet aanwezig. 
Hij/zij laat het werk achter bij het bestuur en kan dit na ongeveer een uur ophalen.
De uitslag van deze eerste beoordeling kan resulteren in een afwijzing of een uitnodiging om deel te nemen aan een proefmarkt. 
Het maken van een afspraak voor de eerste ballotage gaat uitsluitend per e-mail: zeegroet@xs4all.nl

2. PROEFMARKT
Wanneer de eerste ballotage ronde is afgerond met een positieve beoordeling zal de aspirant-deelnemer worden uitgenodigd om zich in te schrijven voor een proefmarkt. 
Tijdens de proefmarkt zal het werk door alle deelnemers van de kunstmarkt op meerdere punten worden beoordeeld. 
Denk hierbij aan kwaliteit, kunstzinnigheid, originaliteit en presentatie. Elke deelnemer stelt zich hierbij even voor aan de aspirant-deelnemer.
Alle aanwezige deelnemers vullen een beoordelingsformulier in aan de hand van bovengenoemde criteria, en leveren deze in bij het bestuur. 
Het bestuur zal n.a.v. deze lijsten een eindbeslissing nemen over deelname van de aspirant-deelnemer aan ArtAmsterdam-Spui.

Afhankelijk van de uitslag kan de aspirant-deelnemer:
a - afgewezen worden
b - aangenomen worden
c - in het geval van afwijzing kan de aspirant deelnemer na twee jaar opnieuw balloteren. Hij/zij kan dan een afspraak maken voor een 'eerste beoordeling'. Het bestuur zal dan kijken of er voldoende ontwikkeling in het werk zit om de aspirant-deelnemer opnieuw een proefmarkt aan te bieden.
De aspirant-deelnemer wordt per mail over de uitslag op de hoogte gesteld.

Overige informatie betreffende de proefmarkt:
- Voor een proefmarkt betaalt de kunstenaar €27.50 kraamhuur, van tevoren te voldoen.
- Indien gewenst kan de kunstenaar bij het bestuur voor de proefmarkt een totale aankleding van de kraam (exclusief verlichting) en achterzeil verkrijgen. Bespreek dit van te voren met de organisatie. 
- De kunstenaar moet altijd zelf aanwezig zijn op de markt.
- Het werk dient door de deelnemer zelf te zijn gemaakt, en dient door hem/haarzelf gepresenteerd te worden.
- Reproducties (post- en ansichtkaarten van eigen werk) mogen alleen in zeer beperkte mate worden getoond.
- Andersoortig werk dan waarvoor geballoteerd kan pas na overleg met de organisatie worden toegelaten. 
- Sieraden als bijproduct zijn niet toegestaan.
- Bij de proefmarkt dient de aspirant-deelnemer zich te houden aan de aanwijzingen zoals die zijn neergelegd in het deelnemersreglement.


● AANMELDEN VOOR HET NIEUWE MARKTSEIZOEN
Het marktjaar loopt van begin maart tot en met de laatste zondag voor Kerstmis.
Aanmelden geschiedt door middel van het aanmeldingsformulier dat aan het begin van het kalenderjaar aan alle leden wordt gestuurd. 
Elke deelnemer bepaalt zelf hoe vaak hij/zij wil meedoen. Het totaal aantal inschrijvingen, evenals een evenwichtige verdeling van de verschillende disciplines, bepalen uiteindelijk hoe vaak men deel kan nemen.
De deelnemers ontvangen in ieder geval ruim op tijd een bevestiging.
Bij overtekening van een bepaalde markt worden de deelnemers, indien gewenst, als 1e, 2e, 3e enz. reserve op de deelnemerslijst bijgeschreven. 
Zodra iemand zich afmeldt wordt de 1e reserve deelnemer omgezet in een definitieve en de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld enzovoorts.


● GASTEXPOSANT
Leden van ArtAmsterdam-Spui kunnen een bevriende kunstenaar, waarvan zij denken dat zijn/haar werk geschikt is voor de markt, uitnodigen om een keer deel te nemen aan de markt als gastexposant.
Dit kan alleen als hiervoor ruimte is in het marktboek, en gaat altijd in overleg met het bestuur.
Van het lid wordt verwacht dat hij de gastexposant helpt waar nodig, denk hierbij aan het vinden van je kraam en het opbouwen en afbreken. Lid en gastexposant krijgen dan ook een plaats naast elkaar op de markt toegewezen.
Voor de gastexposant is een zogenaamd gastpakket beschikbaar dat zeilen, voorhang, tafelkleed en klemmen bevat. 
De gast betaalt een kraamhuur van € 27,50, van tevoren te voldoen.


● KRAAMHUUR EN INSCHRIJFGELD
Verzocht wordt de kraamhuur per maand te betalen, en liever nog voor een grotere periode.
De data waarop de betalingen betrekking hebben dienen duidelijk vermeld te worden. Ook dit voorkomt extra werk.
Bij het niet op tijd voldoen vervalt het recht tot deelname.
Bij langdurige ziekte wordt alleen de eerste zondag in rekening gebracht.
De kraamhuur voor dit jaar is € 27,50.
Het inschrijfgeld bedraagt per jaar € 45,- (voor meer dan 4 markten per jaar) dan wel € 20,- (tot 4 markten), zo spoedig mogelijk na inschrijving te voldoen.
De € 20.- kan aangevuld worden tot € 45,- wanneer men alsnog besluit aan meer markten deel te nemen.


● INRICHTING VAN DE KRAAM
De kunstmarkt begint om 11.00 uur. 
Elke deelnemer zorgt er voor om op dit tijdstip zijn kraam volledig ingericht te hebben.
Nodig hiervoor zijn:
- een lap stof in kleur naar keuze over de kraamplanken van minimaal 125 x 425 cm2
- een donker zwarte lap stof als "voorhang" en
- één zijkant van totaal 60 x 550 cm2, bedoeld om materialen onder de kraam aan het gezicht te onttrekken en door een meer uniforme presentatie een rustiger en prettiger aanzicht te geven aan de kraamopstelling.
- een achterzeil - alleen een wit zeil met transparant venster is toegestaan.Voor proefmarkt deelnemers zijn een beperkt aantal zeilen beschikbaar.
Reguliere deelnemers kunnen (zolang de voorraad strekt) op de markt een zeil huren á € 5.
-De zeilen e.d. kunnen bevestigd worden aan ringen die in de grond aanwezig zijn. Het is ten strengste verboden om pinnen, haringen e.d. in de bestrating te slaan.
Na afloop van de markt moet elke deelnemer de bij de kraam behorende lange lat(ten) op de kraam achterlaten.

● WERK / PRESENTATIE
- Als je van plan bent duidelijk ander werk te presenteren (qua techniek en/of discipline) dan dat waarop je geballoteerd bent, overleg dan eerst met het bestuur. 
- Er mag slechts in beperkte mate (maximum 20%) commercieel werk voor een kleine prijs (vanaf € 12,50) op de tafel gepresenteerd worden. In twijfelgevallen heeft het bestuur hierin het laatste woord. 
- Kaartenmolens op tafel zijn niet toegestaan.
- Er mogen geen sieraden als bijproduct worden aangeboden. 

● AANKOOP ZEILEN
Via de organisatie kunnen enkele keren per jaar nieuwe zeilen besteld worden. Ook rechtstreeks bij Rien de zeilenman is dit mogelijk.(Zeilenman Rien tel.: 06-53770471).

● VERLICHTING
Op diverse plaatsen liggen haspels waar je je eigen stroom vandaan kunt halen. De stroom is uitsluitend bedoeld voor verlichting.
Je moet eigen verlichting meenemen. Zorg er voor dat alles veilig gemonteerd is, en gebruik niet meer dan 100 watt aan lampen i.v.m. het overbelasten van de stoppenkast. Gebruik led-lampen!

● ANNULERING
Wanneer je toegelaten bent als deelnemer voor een bepaalde datum kun je deze niet meer annuleren. Wanneer je desalniettemin verhinderd bent gelden de volgende regels:
1. Neem altijd eerst contact op met 06 24 99 24 03 ( Rebecca of Eveline). Je krijgt van haar de namen door van mensen die op de reservelijst staan. Je blijft echter zelf verantwoordelijk voor de betaling van je kraam. Degene die jouw kraam overneemt moet aan jou het marktgeld overmaken.
2. Indien er géén reserves zijn: blijf je officieel deelnemer en verantwoordelijk voor de afdracht van het marktgeld. Eventueel kun je een mail sturen aan de deelnemer om te informeren of er nog iemand is de je kraam over wil nemen. De betalingsprocedure is dan zoals bij punt 1 beschreven.
3. Je meldt je af en regelt niets. In dat geval betaal je gewoon de kraamhuur.

● TOEGANG TOT HET MARKTPLEIN
Je toegewezen plaats staat op zaterdag in de loop van zaterdagmiddag op de website onder 'news’.
Het plein is uitsluitend toegankelijk via de ingang aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Men mag onder geen beding het plein op een andere manier oprijden.
Dit kan vervelende consequenties hebben voor de toekomstige bereikbaarheid van het plein.


OVERIGE ZAKEN
● Extra kraam
Het staat leuker wanneer de markt redelijk vol is. Het is daarom mogelijk een extra kraam te bestellen voor die markten, die nog niet vol zijn. 
De normale inschrijving heeft altijd prioriteit boven een extra kraam.
● Plaats
De plaats op de markt wordt aangewezen door de organisatie. De marktindeling staat rond het middaguur op deze site op de pagina "nieuws".
● Draagtassen
Plastic draagtassen met Spui-opdruk zijn gratis verkrijgbaar bij Rebecca van Wierst. Hier is ook de brochure te verkrijgen.
● Slecht weer
Bij zeer slecht weer kan het voorkomen dat tijdens de kunstmarkt besloten wordt om eerder te sluiten dan 18.00 uur. 
Restitutie van de kraamhuur is dan niet mogelijk.
De markt gaat door bij een minima van 6 graden Celsius en windkracht 4 of minder, zonder sneeuw of regen.
Bij weeralarm code geel raden wij de leden aan de actuele updates op ArtAmsterdam-Spui website te volgen ivm mogelijke afzegging van de markt.
Wij volgen hierbij het weeradvies van het KNMI. 
Dit geldt ook voor temperaturen van 30 graden of meer.
Deelnemers zonder internet toegang worden gebeld. Het marktgeld zal in dergelijke gevallen worden gerestitueerd.
● WA verzekering
Er is een WA verzekering voor de organisatie van de markt. De organisatie van de kunstmarkt stelt zich overigens op generlei wijze aansprakelijk voor schade e.d. ontstaan tijdens de kunstmarkt.
● Parkeren
Er moet voor het parkeren op zondag van 12:00 tot 24:00 in Amsterdam betaald worden. 
Vanaf 17:00 uur kan de auto gehaald worden, en uitsluitend aan de kant van het Maagdenhuis vanaf 17:30 geparkeerd worden. 
Pas na 18.00 uur mag de auto de markt opgereden worden.
● Ordeverstoring
Er is ons veel aan gelegen om de sfeer op de markt optimaal te houden. Mocht een van leden van SAIA de sfeer op welke manier dan ook ernstig verstoren en hebben pogingen om dat te bespreken geen effect gehad, dan kan het bestuur de volgende maatregelen nemen:
- een schriftelijke waarschuwing, een e-mail geldt als zodanig
- een tweede schriftelijke waarschuwing en een tijdelijke uitsluiting van de markt
- als dit alles geen positief gevolg heeft kan het bestuur het lidmaatschap van een 
kunstenaar beëindigen.
In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten om stap 1, of stap 1 en 2 over te slaan. 

Deelnemers zijn gehouden om de aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer, marktmeester en stadswacht op te volgen.Voor alle andere informatie : stuur een mail naar info@artamsterdam-spui.com of bel 06 24 99 24 03

   - SAIA -
 Stichting Amsterdam International Artists 

Eerste Ceramstraat 16b 
1095BL Amsterdam
tel. 06 24 99 24 03 

  gironr.: NL23INGB0007784341
  tnv: Stg. A-dam Int. Artists te Amsterdam

 website: www.artamsterdam-spui.com

 BESTUUR SAIA:
 voorzitter: Rebecca van Wierst, rebeccavanwierst@gmail.com
 vice-voorzitter: Eveline van Rooy, erooyvan@gmail.com 
penningmeester: Ger de Jong, gerspuimarket@icloud.comPARTICIPANTS INFO

!!! To sign up as a participant, contact Erna Kuik: zeegroet@xs4all.nl,  but first read the following thoughtfully. !!!!!

The ArtAmsterdam-Spui market takes place every Sunday between March and the last Sunday before Christmas.
The market is open for the public from  11 am to 6 pm.

-NEW PARTICIPANTS
Rules for signing up new participants for the ArtAmsterdam-Spui market:
In order to be accepted into the market, one has to go through an evaluation process. 
The process consists of the following steps:

 *First evaluation
The first evaluation will be held by the board members of the foundation and is by appointment only.
This appointment is always on a Sunday and will take place on the Spui in Amsterdam.
The aspiring participant will bring at least 5 recent pieces of his or her work to the Spui for evaluation. 
The board will judge the work carefully and professionally. This first evaluation will last for about one hour. 
The aspiring participant will not be present during this evaluation. He/she will leave the work and come back after an hour.
The outcome of this first evaluation may result in a rejection or in an invitation to take part in one trial market.
To make an appointment for the first evaluation you can email Erna Kuik, zeegroet@xs4all.nl

 *Trial market
Once the first evaluation has taken place and the result is positive, the aspiring participant will be invited to sign up for one trial market. The market fee  (€27,50) for the trial must be payed in advance.
During the trial market, all the member artists present on the day, will evaluate the work according to several criteria such as: quality, artistic level, originality and presentation.
Each member will introduce themselves to the aspiring participant.
During the trial market, all present artists will share their evaluation with the board members, and will fill in an evaluation form based on above-mentioned criteria. 
As a result of all evaluations there will be a final decision by the board members as to whether the aspiring artist should be accepted or not.

In case of rejection, the aspiring participant can be re- evaluated after two years. He / she can make an appointment for a “first evaluation”. The board will decide whether there has been enough improvement in the artist’s work in order to allow him/her to partake in the trial market again.
The aspiring participant will be informed about the outcome by email. 

- MARKET FEE AND REGISTRATION FEE
The market fee in 2019 is € 27,50 for a single stall on a Sunday. The registration fee is € 45.-  for those who are more than 4 Sundays on the market, € 20,- for those who are 1-4 Sundays on the market.
The registration fee has to be payed at the beginning of the year, the market fee has to be payed before the actual date you are on the market. For those who come more often throughout the year: we give preference to  monthly ( or longer period) payment. Please don't forget to make clear for which dates your payment is ment.

- PARKING
Apart from (un)loading your car, there are no cars allowed on the Spui square. Your experienced colleagues will guide you through the proces of parking in Amsterdam.


- PRESENTATION 
If you plan to present clearly different work (in discipline or technique) from that to which you are evaluated, we advice you to talk with the board members first.
Only limited amount of commercial work, not more than 20%, sold for a small price (starting at € 12,50) is allowed on the table. In cases of doubt, the board has the final word.
Card display racks are not allowed on the table.
No jewelry may be offered as a byproduct.
In case of weather alert code yellow, please follow the ’members only’ section on the ArtAmsterdam-Spui website regarding a possible cancellation of the market. We hereby follow the advice of the KNMI weather service.
For questions regarding the first evaluation of your work please contact Rebecca van Wierst at info@artamsterdam-spui.com 

For all other questions concerning ArtAmsterdam-Spui send an email to:
or
phone: +31 6 24 99 24 03


© Copyright 2018 - artamsterdam-spui.web3090.your-webhost.nl